Regulacje prawne
Regulacje prawne - meble biurowe Drukuj Email
Regulacje prawne dotyczące wyboru mebli biurowych do stworzenia ergonomicznego stanowiska pracy przy komputerze

Zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia minimalnych wymagań ergonomii jakie powinny spełniać stanowiska pracy z monitorami ekranowymi.

Wyposażenie stanowiska pracy oraz sposób rozmieszczenia elementów tego wyposażenia nie może powodować podczas pracy nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i (lub) wzroku oraz być źródłem zagrożeń dla pracownika.

W Załączniku do rozporządzenia i w wytycznych do rozporządzenia zostały opisane wymagania dotyczące poniższych elementów stanowiska pracy.

1. Monitor ekranowy powinien zapewniać:
 • wyraźne i czytelne znaki na ekranie
 • stabilny obraz
 • łatwą regulację jaskrawości i kontrastu
 • możliwość pochylenia ekranu min. 200 do tyłu i 50 do przodu oraz obrót wokół własnej osi min. po 600 w obu kierunkach
 • ekran powinien być pokryty warstwą antyodbiciową lub być wyposażony w odpowiedni filtr i być ustawiony tak, aby ograniczać olśnienie i odbicia światła
 • powinna istnieć możliwość użycia oddzielnej podstawy pod monitor lub regulowany stół, tak aby monitor znajdował się poniżej linii oczu pracownika i kat obserwacji ekranu monitora był w zakresie 20-500 w dół
 • powinien być ustawiony w odległości 40-75 cm od oczu pracownika

2. Klawiatura powinna:
 • stanowić oddzielny element wyposażenia podstawowego stanowiska pracy
 • umożliwiać przyjęcie pozycji, która nie powoduje zmęczenia mięśni rąk
 • posiadać możliwość regulacji kąta nachylenia 0-150 i odpowiednią wysokość
 • powinna być matowa, a znaki powinny być kontrastowe i czytelne
 • być ustawiona w odległości min. 10 cm od krawędzi blatu
 • być ustawiona na blacie stołu roboczego – szuflada pod klawiaturę NIE jest rozwiązaniem ergonomicznym!

3. Biurko pracownicze (stół roboczy) powinno:

 • umożliwiać dogodne ustawienie elementów wyposażenia stanowiska pracy, w tym zróżnicowaną wysokość ustawienia monitora i klawiatury (z platformą obniżaną pod monitor i bez szuflady pod klawiaturę)
 • być wyposażone w regulację wysokości w zakresie 64 – 84 cm, aby zapewnić naturalne położenie rąk przy obsłudze klawiatury (z zachowaniem co najmniej kąta prostego między ramieniem i przedramieniem) oraz odpowiednią ilość przestrzeni do umieszczenia nóg pod blatem stołu
 • zapewniać ustawienie elementów wyposażenia w odpowiedniej odległości od pracownika, w zasięgu jego rąk, bez konieczności przyjmowania wymuszonych pozycji
 • być matowe i jasne bez ostrych krawędzi.

4. Krzesło powinno posiadać:
 • dostateczną stabilność, przez wyposażenie go w podstawę co najmniej pięciopodporową z kółkami jezdnymi
 • wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów,
 • regulację wysokości siedziska w zakresie 40-50 cm, licząc od podłogi,
 • regulację wysokości oparcia oraz regulację pochylenia oparcia w zakresie: 5° do przodu i 30° do tyłu,
 • wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych,
 • możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°,
 • podłokietniki

Mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację można było wykonywać w pozycji siedzącej.

5. Stanowisko wyposażamy w uchwyt na dokumenty, jeśli przy stanowisku istnieje konieczność korzystania i przepisywania dokumentów. Uchwyt powinien:
 • posiadać regulację wysokości, pochylenia oraz odległości od pracownika
 • znajdować się przed pracownikiem - między ekranem monitora i klawiaturą - lub w innym miejscu - w pozycji minimalizującej uciążliwe ruchy głowy i oczu.

6. Na życzenie pracownika należy wyposażyć w podnóżek:
 • o kącie pochylenia w zakresie 0-150
 • wysokości dopasowanej do cech antropometrycznych pracownika
 • powierzchnia podnóżka nie powinna być śliska, a sam podnóżek nie powinien przesuwać się po podłodze podczas używania.


Opracowano na podstawie: Załącznika do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe oraz Protokołu ergonomicznego przygotowanego przez Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera.

źródło: www.zdrowebiuro.pl

 


Kliknij w obrazek, by zobaczyć powiększenie.

Wyposażamy w:

 • meble sądowe
 • meble biurowe i gabinetowe
 • wyposażenie sal konferencyjnych
 • meble recepcyjne i do poczekalni
 • meble do pomieszczeń szkoleniowych
 • meble do pomieszczeń socjalnych
 • meble do pracowni komputerowych
 • meble do pracowni językowych
 • meble do archiwów
 • meble do sal audytoryjnych i kinowych


Dlaczego my ?

ponieważ...

 • jesteśmy nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się firmą;
 • oferujemy towar w cenach producenta;
 • posiadamy doświadczenie w realizacji, zarówno dużych jak i małych projektów;
 • realizujemy zlecenia od A do Z (pomiar, projekt, dostawa, montaż);
 • specjaliści naszej firmy służą Państwu fachowym doradztwem oraz wszelką pomocą na każdym etapie realizacji projektu.

statystyka